TÜSİAD İdare Şurası Lideri Kaslowski: TL’ye kaybettiği itimadı tekrar kazandırmalıyız

TÜSİAD’ın Olağan Genel Heyet Toplantısı’nın açılışına görüntü konferans tekniğiyle katılan Kaslowski, geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan ıslahat uygulama programının üç aylık müddetlerde gerçek kesitle, STK’larla birlikte takip edilmesinin kritik değere sahip olduğunu söyledi.

Yapısal ıslahatların bir an evvel hayata geçirilmesinin koşul olduğuna işaret eden Kaslowski, şöyle konuştu:

“Aksi takdirde had safhaya varan işsizliğin de tesiriyle, alım gücündeki azalma, enflasyonun yükselmesi, büyümenin finansmanı üzere temel problemlerin çözülmesi mümkün değildir. TL’ye, kaybettiği inancı kesinlikle yine kazandırmalıyız. Aksi halde krizden çıkışımızın çok zorlaşacağı kanısındayız. TL’nin zayıflığı bizi de dışsal şoklar karşısında daima zayıf bırakacaktır. Bu gayeye yönelik olarak bugüne dek titizlikle korunan bütçe istikrarına daha fazla dikkat etmek, daha evvel ülkemize büyük külfetler yaşatan ikiz açık ortamına, dönmemek gerektiğini düşünüyoruz.Bu bağlamda besin enflasyonunun özel olarak ele alınmasının, tarım bölümünün problemlerini gündeme getirecek ve kalıcı olarak çözecek bir programın da hazırlanmasının gereğine inanıyoruz. Bu bahislerde hazırladığımız kapsamlı raporun yetkililerce değerlendirileceğini umuyoruz. Islahat Programında bu istikamette öngörülmüş adımların takipçisi olacağız. Besin enflasyonu ve işsizliğin, artması ve yayılması, şayet tedbir alınmaz ise toplumumuza çok ziyan verecektir.”

‘Küresel sakinlik bu yıl aşılacak üzere duruyor’

Simone Kaslowski, dünyanın çok boyutlu bir krizden geçtiğini lakin 2021’in ekonomik manada büyümeye meyilli olduğunu vurguladı ve “Tekrar de bilim insanları sayesinde, aşıların çok kısa müddette üretilebilmesinin sağladığı ivmeyle, global sakinlik bu yıl aşılacak üzere duruyor. 2021 yılı, dünya iktisadında büyüme sinyallerinin hızlandığı bir yıl olarak başladı. Olağan bu ortada, pandemi nedeniyle teknolojinin hayatımızdaki kararının arttığı, iş hayatında vakit ve yer kullanımının dönüştüğü bir etaba geldik” dedi.

‘İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması’ düzeltilmesi gereken bir karar’

Simone Kaslowski, ‘iktisadın yalnızca iktisattan ibaret bir sorun‘ olmadığını, bir ülkedeki yargı sisteminin güvenilirliği, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına hürmetin seviyesi, kurumların yetkinliği ve ülkenin eğitim sistemindeki düzeyin yüksekliğine bağlı olduğunu söyledi.

Kaslowski, bilhassa 21. yüzyıl dünyasında bayanların haklarının tam manasıyla hayata geçirilmesinin, onların şiddetten korunmasının öncelikli bir husus olduğunu tabir ederek, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Kadınların iş dünyasında ve aslında hayatın her alanında eşit muamele görmeleri hem her şeyden evvel bir insan hakları sıkıntısıdır hem de bir ülkenin ekonomik cazibesini etkileyen ögelerden birisidir. Bu nedenle şahsen Avrupa Kurulu bünyesinde tüm ülkelerce imzalanmış, Türkiye’nin öncülük de yaptığı, birinci imzacısı Türkiye olan ve dünyanın incisi kentimizin ismini taşıyan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını, daha evvelki basın açıklamalarımızda da vurguladığımız üzere, düzeltilmesi gereken bir karar olarak değerlendirdiğimizi tekrarlamak istiyorum.”

‘Kalkınmanın ön şartı siyasal ve kurumsal istikrar’

Kalkınma ögelerinin ön şartının bir ülkedeki istikrar olduğunu anlatan Kaslowski, “Sadece siyasi istikrardan değil kurumsal istikrardan bahsediyorum. Son 2.5 yıl içinde en değerli kurumlarımızdan TÜİK’in Lideri 4, Merkez Bankası’nın Lideri ise 3 sefer değişmiştir. Demokratik hukuk devletlerinde kamusal alanda hizmet gören bireylerin atanması, vazifeden alınması, kısaca devlet işçi rejimi, yasamadan aldığı güç ile yürütmenin uhdesinde olan bir bahistir ve o denli olmalıdır. Çünkü hükümet, programı çerçevesinde, en uygun insan kaynaklarıyla hedeflerine ulaşmak isteyecektir

Kaslowski, bu çeşit misyon değişikliklerinde, lakin şeffaflık ve hesap verilebilirlik dikkate alındığında piyasa iktisadının daha sağlıklı çalışmasının sağlanacağını belirterek, “Yatırımcılar bunun gerçekleştiğine kani olduğunda, yatırım ortamındaki güzelleşme ile birlikte, Türkiye tekrar yapılanan tedarik zincirlerinde hak ettiği yeri alacak, yatırım pastasındaki hissesi da artacaktır” dedi.

Hasret Türeci ve Uğur Şahin’e teşekkür

Kaslowski, pandemi sürecinde sıhhat çalışanlarına düşen büyük vazifesi hatırlattı ve kelamlarına şu formda devam etti:

“Her şeyden evvel, geçtiğimiz yılın ve bugünün asıl kahramanlarına, canla başla çalışarak, ortalarından çok da kayıp vererek emsalsiz bir özveride bulunan sıhhat çalışanlarına, şiddete maruz kalma ve bakım yükü daha da artan bayanlara, pandemi yasaklarının ruhsal yükünü çeken yaşlılara ve çocuklara, dayanışmanın en hoş örneklerini veren ailelere ve komşulara şükranlarımı sunuyorum. Pandeminin ortamızdan alıp götürdüğü insanlarımıza ve erkek şiddetine maruz kalarak hunharca katledilen tüm bayanlara da Allah’tan rahmet diliyorum. Bu devirde hepimize umut veren gelişmeler de yaşadık. Almanya’da yetişmiş Hasret Türeci ve Uğur Şahin, gerçek şartlar yaratıldığında, uygun ortam sağlandığında Türk bayanlarının, bilim insanlarının neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiler. Türkiye’nin ve insanımızın imajını da hiçbir lobi şirketinin, hiçbir halkla ilgiler kampanyasının başaramayacağı derecede yükselttiler. Onlara da ayrıyeten teşekkür etmek isterim.”

Bir yorum yaz