TBMM Lideri Şentop, AKPM Lideri Daems ile görüştü

Şentop, AKPM Lideri Rik Daems ile TBMM’deki makamında görüştü.

Daems’i TBMM’de konuk etmekten duyduğu memnuniyeti lisana getiren Şentop, kurulun kurucu organlarından biri olan AKPM’nin, memleketler arası teşkilatlar bakımından parlamenter diplomasinin beşiği ve bütün mensupları için bir çatı olduğunu kaydetti.

“Müşterek kıymetlerimiz temelinde AKPM’nin meşruiyetini ve güvenilirliğini koruma etmeliyiz” diyen Şentop, Daems’in, AKPM’yi salgının ortaya çıkardığı tüm meşakkate karşın aktif ve faal tutmak için gerçekleştirdiği çalışmaları takdirle takip ettiğini anlattı.

Şentop, Rusya’nın AKPM’ye dönüşüyle, büyük bir krizin aşılmasının sağlandığını söz etti.

Türkiye’nin, kurucu üyesi olduğu Konsey’in Avrupa’daki rolünün güçlendirilmesine ve görünürlüğünün artırılmasına değerli katkılarda bulunduğunu belirten Şentop, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Ülkemiz AKPM’nin kurulması ve aktif hale gelmesinde büyük hisse sahibidir. Güçlü bir coğrafyada bulunan, suhuletle yürütülen komşuluk siyasetinin değerinin ve değerinin şuurunda olan bir ülke olarak komşuluk siyasetini Avrupa Kurulu’nun iş birliği araçları müktesebatına kazandırdık. Bunun AKPM boyutunda daha tesirli bir halde hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. Delegasyonumuz, AKPM’de her vakit güçlü bir mevcudiyet sergilemiştir ve sergilemeye devam etmektedir. Milletvekillerimiz, AKPM çatısı altında, nüfusu 800 milyonu aşan büyük Avrupa ailesinin fertlerinin müşterek yararını gözeten birçok kıymetli çalışmada geçmişte olduğu üzere bugün de yer almaktadır. Fakat malumunuz olduğu üzere tüzük kurallarında yapılan değişiklikle, AKPM çatısı altında aşikâr kaideleri sağlayamayan siyasi kümelerin, otomatik olarak dağılması kararlaştırılmıştır. Bu nedenle birtakım milletvekillerimiz adeta faaliyetlerinden alıkonulmaktadır. Delegasyon üyelerimizin değerli bir kısmının bu karar nedeniyle AKPM’de siyasi parti kümesi bulunmamaktadır. Siyasi parti kümesine dahil olmayan milletvekillerimiz kimi komite toplantılarına iştirak edememekte, raportör olamamakta, Meclis çalışmalarına katkı sağlayamamaktadırlar. Bu sorunun hemen tahlile kavuşturulması için şahsi çabalarınızı ve dayanağınızı bekliyoruz.”

Şentop, bu yıl için planlanan Avrupa Parlamento Liderleri Konferansı’nın davet mektubunu aldığını söz ederek, “Mektupta ‘Yunan ihtilalinin 200. yıl dönümü’ tabirini kullanan Yunan muhataplarımızın konferansı Türkiye aleyhtarlığına alet etmeyeceklerini ümit ediyorum.” diye konuştu.

TBMM Lideri Prof. Dr. Mustafa Şentop, resmi görüşmenin akabinde AKPM Lideri Rik Daems’e 15 Temmuz darbe teşebbüsünde bombalanan yerleri ve Meclis Genel Heyet Salonu’nu gezdirdi.

“SİYASİ SAİKLİ TEŞEBBÜSLERE ALET EDİLMEKTEDİR”

Türkiye’nin, AKPM’nin kontrol sürecinden çıkma konusunda kararlı olunduğunu vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

“Bu amacımız, siyasi ıslahat gündemimizin üst sıralarında yer almaktadır. Sizin de AKPM’de bu çabalarımıza dayanak vermenizi ve çalışmalarımızı objektif bir perspektiften değerlendirmenizi bekliyoruz. AKPM, birtakım niyetli çevreler tarafından ülkemizi gaye alan siyasi saikli teşebbüslere alet edilmektedir. Ülkemize yönelik tenkitler haksız ve niyetlidir. Hazırlanan raporlar ve kimi beyanatlar tenkit haddini aşmıştır. Türkiye Eş-Raportörlerinden Thomas Hammarberg katıldığı çevrimiçi bir aktiflikte PKK’nın terör örgütleri listesinden çıkarılmasına yönelik kabul edilemez beyanlarda bulunmuştur.

Eş-Raportör Howell ise son Genel Şurada ‘Tamamlayıcı Ortak Prosedür’ün ülkemiz aleyhine kullanılmasının dilek edildiğini lisana getirmiştir. Hatta öbür bir vesileyle Avrupa Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı durumuna adayımız Leyla Kayacık’ı ‘Truva Atı’ olarak nitelendirmiştir. Bu tarafgir tavrı sergileyen Türkiye Eş-Raportörleri Hammarberg ve Howell misyonlarını nasıl layıkıyla sürdüreceklerdir? Türkiye aksisi bu hasmane tavırlar, eş-raportörlerden beklenen objektifliğe ve bağımsızlığa gölge düşürmektedir. Sizden, davranış kurallarını, ismi geçenlere hatırlatmanızı rica ediyorum. Kelam konusu açıklamalar, tarafsız ve objektif bir kontrol raporu beklentimizi önemli manada zayıflatmıştır.”

AKPM çatısı altındaki tartışmaların hararetinin yüksek olabileceğini lakin parlamenterlerin birbirlerine sürekli hürmet ve nezaket içerisinde davranmaları, beyanlarında bu hususu gözetmeleri gerektiğini vurgulayan Şentop, “(Nefrete Hayır-No hate!) kampanyası yürüten AKPM, kendi içinde nefret telaffuzunu dizginleyemediği takdirde güvenilirliğini ve inandırıcılığını kaybedecektir. Bu hususu hassasiyetle değerlendirmenizi bekliyoruz.” dedi.

Şentop, bir üye devletin Avrupa Kurulu Statüsü’nden kaynaklanan yükümlülüklerini önemli halde ihlal etmesi durumunda ve son deva olarak başvurulmak üzere oluşturulan “Tamamlayıcı Ortak Prosedür” bağlamında AKPM’nin Tüzük Kuralları’nda gerekli değişiklikler yapıldığını söyledi. Şentop AKPM’de kimi kesitlerin “Tamamlayıcı Ortak Prosedür”ü, siyasi gayelerine hizmet etmek üzere yeni bir kontrol sistemi olarak kullanmaya çalıştıklarını kaydetti.

Prosedürün ikili standartlı bir yaklaşımla kimi ülkeler üzerinde siyasi baskı ögesi olarak kullanılmasının Avrupa Kurulunun diyalog ve uzlaşı kültürüne karşıt olduğunu vurgulayan Şentop, bu husustaki hassasiyetlerin göz önünde bulundurulacağından emin olduklarını bildirdi.

TERÖRLE ÇABA

TBMM Lideri Şentop, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünün, milletin iradesini hiçe saymasının yanında esasen Avrupa Kurulunun bina ettiği ve 47 ülkenin paylaştığı müşterek pahalara bir akın olduğuna işaret etti.

Periyodun Avrupa Kurulu Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’ın, darbe teşebbüsünün çabucak ertesinde Türkiye’yi birinci ziyaret eden memleketler arası kişi olduğunu anımsatan Şentop, lakin gibisi dayanışma örneğini Avrupalı dostların birçoklarından göremediklerini ve hala da bunun gerçekleşmediğini aktardı.

Şentop, FETÖ’nün AKPM’yi etki altına alma teşebbüsleri de olduğunu belirterek, Vaclav Havel ödülünün 2017’de bir FETÖ mensubuna verildiğini, yalnızca AKPM ile değil Avrupa Kurulu ile münasebetlerin önemli hasar aldığını vurguladı.

FETÖ’nün Avrupa için de bir tehdit olduğuna dikkati çeken Şentop, “Teröristlerin ve sempatizanlarının hukuk, söz özgürlüğü, demokrasi kisvesi altında kıymetlerimizi ve platformlarımızı istismar etmelerine müsaade vermeyelim.” davetinde bulundu.

İNSAN HAKLARI AKSİYON PLANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Aksiyon Planı’nın, ıslahat iradesinin göstergesi olduğunu belirten Şentop, milletin muhtaçlık ve talepleri göz önünde bulundurularak hazırlanan hareket planının, geniş tabanlı bir istişare sürecinin sonucu olduğunu kaydetti.

Şentop, maksadın, temel hak ve özgürlüklerin daha ilerletilmesi ve yargının aktif işleyişinin geliştirilmesi olduğuna işaret etti. Şentop, Erdoğan’ın da söz ettiği üzere hareket planında yer alan her unsurun hayata geçirilmesi için gerekli adımların kararlılıkla atılacağını, daha güçlü bir insan hakları sistemi ortaya koyulacağını belirtti.

BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN ZAHMETLERİ

Şentop, Batı Trakya’daki Türk Müslüman azınlığın, Yunanistan ile imzalanan ikili ve milletlerarası mutabakatlara karşın on yıllardır, Türk kimliklerinin inkarı, dini ve eğitim haklarından yoksun bırakılma üzere Yunan makamlarının ayrımcı uygulamalarına maruz kaldığını anımsattı. Şentop, Yunanistan’ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince (AİHM), isimlerinde “Türk” ibaresi geçtiği gerekçesiyle Türk azınlığın derneklerini yasaklaması nedeniyle üç defa ihlal kararına çarptırıldığını söyledi.

Yunan makamlarının, Bakanlar Komitesinin ikazlarına karşın on yıldan fazla müddettir mahkeme kararlarını uygulamadığını söz eden Şentop, bu mevzunun 9-11 Mart’ta düzenlenen Avrupa Kurulu Delegeler Komitesinin toplantısında da görüşüldüğünü bildirdi.

Şentop, toplantıda, Yunanistan’a, 8-10 Haziran’da yapılacak müteakip Delegeler Komitesi toplantısına kararların icrası konusunda somut adım atması tarafında ikazda bulunulduğunu, aksi takdirde bir orta karar hazırlanmasının uygun görüldüğünü anlattı.

Yunan makamlarının ayrıyeten, azınlığın seçtiği müftüleri tanımayarak din özgürlüğünü de ihlal ettiğine dikkati çeken Şentop, bahis hakkında Avrupa İnsan Hakları Mukavelesi’nin 9. unsurunun ihlali gerekçesiyle AİHM’nin Yunanistan aleyhine verdiği 5 karara karşın müftülerin, çeşitli soruşturma ve dava süreçleriyle baskı altına alınmaya devam edildiğini vurguladı.

Şentop, Yunan yetkililerin, öğrenci sayısının yetersizliğini mazeret ederek azınlık ilkokullarını sistematik olarak kapattığına dikkati çekerek, “Bu kapsamda Türk azınlık ilkokullarının sayısı son 25 yılda yarı yarıya (231’den 115’e) düşmüştür. Anaokulları ve yeni ortaöğretim okulları açma talepleri de Yunan makamlarınca sistematik olarak yanıtsız bırakılmaktadır. Batı Trakya’daki Türk azınlığın problemlerinin gündeme getirilmesi bağlamında Avrupa Kurulu ve AKPM bünyesinde çalışmalarda alaka ve dayanağınızı bekliyoruz. Batı Trakya Türk azınlığı mensuplarının seslerinin AKPM platformunda duyurulmasına imkan sağlanmasını temenni ediyoruz.” diye konuştu.

IRKÇILIK, İSLAM AKSİLİĞİ VE YABANCI DÜŞMANLIĞI

Avrupa ülkeleri genelinde, bilhassa Batı Avrupa ve İskandinavya’da ırkçılık ve İslam tersliğinin yayıldığına işaret eden TBMM Lideri Şentop, şunları söyledi:

“İstihdamda, eğitimde ve toplumsal hayatta Müslümanlara yöneltilen artan yabancı düşmanlığı ve İslam nefreti eğilimleriyle daha da şiddetlenen Türk aleyhtarı hislere dayalı ayrımcı uygulamalar ve kurumsal ırkçılık Türk toplumunu olumsuz biçimde etkilemektedir. Bu hususta duyduğumuz rahatsızlığı Avrupalı dostlarımızın dikkatine mütemadiyen getirmekteyiz. Lakin bu çağrılarımızın ve telaşlarımızın gereğince dikkate alınmadığının da farkındayız. Ötekileştirici ve toplumun belirli kesitlerini dışlayıcı telaffuzlar ırkçı hücumlara ortam hazırlayabilmektedir.”

Batı Avrupa ülkelerinde, Türk toplumuna karşı yabancı düşmanlığı saikiyle yapılmış atakların giderek arttığını söz eden Şentop, Dışişleri Bakanlığı kayıtlarına yansıyan aksiyon sayılarının 2018’de 97, 2019’da 125’ken, 2020 için 214 olduğunu söyledi.

Şentop, 2019’da 52 cami saldırısı gerçekleşirken, salgın sürecine karşın 2020’de akınların 121’e tırmandığını, 2021’de ise bugüne kadar 13’ü mescitlere yönelik toplam 21 hareket gerçekleştirildiğini bildirdi.

Gerçek sayıların, bu sayıların çok daha üzerinde olduğuna işaret eden Şentop, çünkü mağdurların çoğunluğunun, günlük hayatta karşılaştıkları ırkçı ve ayrımcı olayları bildirmediğini lisana getirdi.

Artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam aykırılığı ve popülizmin, Avrupa’nın temel bedellerini ve demokratik kurumlarını kökten sarstığını vurgulayan Şentop, toplumların her zamankinden daha çok dayanışmaya muhtaçlık duyduğu bir periyotta ayrımcılığa, ırkçılığa ve İslam tersliğine karşı hassas, dikkatli ve önlemli davranılmasının kaide olduğunu kaydetti.

Şentop, siyasetçilerin ve medyanın, ırkçı ve yabancı düşmanı lisan ile beyanatlar konusunda daha hassas olması ve daha kuvvetli reaksiyon vermesi gerektiğine işaret ederek, kelamlarına şöyle devam etti:

“Irkçılık hareketlerine ilaveten birçok Avrupa ülkesinde son iki yıldır Türk Müslüman toplumunu negatif halde etkileyebilecek diğer gelişmeler de yaşanmaktadır. Fransa, Hollanda, Danimarka ve Avusturya başta olmak üzere bilhassa Batı Avrupa ülkelerinde Müslüman Türk toplumunun dinini özgürce yaşamasına mani olabilecek nitelikteki mevzuat çalışmalarını tasayla takip ediyoruz. Avrupalı dostlarımızın kelam konusu mevzuat çalışmaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini, engelleyici değil bütünleştirici çalışmalara imza atmalarını talep ediyoruz.”

Avrupa Kurulu Genel Sekreteri’nin, anti-semitik, Müslüman aykırısı ve başka dini hoşgörüsüzlük cinsleri ve nefret hatalarıyla uğraş konusunda Avrupa Kurulu bünyesinde birinci sefer bir özel temsilci atamış olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Şentop, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, ayrımcılık ve nefret telaffuzunun Avrupa’da artış gösterirken Avrupa Kurulu’nun bu bahislerde kararlı bir tavır sergilemesini beklediklerini vurguladı.

AB İLE İLGİLER

Türkiye’nin AB üyeliğinin stratejik gaye olmaya devam ettiğine işaret eden Şentop, “Türkiye’nin AB yöneliminin korunmasının ve güçlendirilmesinin herkesin menfaatine olacağının altını çizmek isterim.” dedi.

Şentop, aralıkta gerçekleştirilen AB doruğunun, Türkiye-AB bağlarında müspet gündem yaratmak için bir fırsat penceresi açtığını, bunun karşılıklı adımlarla en yeterli biçimde kıymetlendirilmesi gerektiğini lisana getirerek, şunları söyledi:

“Türkiye, bu maksatla çalışmaya hazır olduğunu ispatlamıştır. Gerginliğin azaltılması ve bunun kalıcı olması için üzerine düşeni yapmıştır. 25-26 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenen AB doruğunda alınan kararlar çerçevesinde, olumlu gündemin kurallara bağlanmasının ve hazirandaki tepeye ertelenmesinin, yakalanan ivmeye halel getirmesinden kaygı etmekteyiz. Olumlu gündemin tüm ögeleri esasen 18 Mart Mutabakatı’nda mevcuttur. Beklentimiz mutabakatın, değişen kurallar ve ortaya çıkan yeni sınamalar ışığında, tüm ögeleriyle güncellenmesidir. AB ise son tepe kararlarında görüldüğü üzere, maalesef mutabakatın kapsamlı içeriğini göz gerisi ederek, iş birliği alanlarında seçici davranmaktadır. Son devirde ıslahat gündemimize ivme kazandırdık. Islahat çabalarımızın Birlik tarafından da desteklenmesi haklı beklentimizdir.”

“TÜRKİYE, AVRUPA KURULU’NUN ÇOK KIYMETLİ BİR ÜYE ÜLKESİ”

AKPM Lideri Rik Daems de bu bahisleri masaya yatırdığı için ve davetten ötürü Şentop’a teşekkür etti.

Türkiye ziyaretinin, kendisi için kıymetine değinen Daems, “Çünkü Türkiye, Avrupa Kurulunun çok kıymetli bir üye ülkesi. Sizin de bahsetmiş olduğunuz üzere Avrupa Kuruluna birinci katılan, hatta Avrupa Kurulunun kurucu üyelerinden ve Kurulun unsurlarının kurucularından olan ülkelerden bir tanesisiniz. Türkiye’de olduğum için çok mutluyum. Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum.” sözlerini kullandı.

Öte yandan TBMM Lideri Mustafa Şentop, Daems ile 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde TBMM’de bombalanan alanları da ziyaret ederek, bilgi verdi. Daems ve Şentop, bombalanan alana karanfil bıraktı.

Daha sonra Şentop ve Daems, TBMM Genel Heyet Salonuna girdi.

Bir yorum yaz