Etiket: olan

Oğuz Kağan Destanı

Türk mitolojisinin ve bedii kanaat tarihinin önemli kaynaklarından biri olan Oğuz Kağan Destanı, Uygur alfabesi ile XIV. yy. ilk haftalarında yazıya geçirilmiş olup yegane elyazma nüshası Paris Milli Kütüphanesi’nde (Chaifere fondunda, Supplement turc, No: 1001) korunmaktadır. Yazı karakterine, dilüslup bilhassarine göre elyazmanın daha eski bir versiyondan alınma bulunduğu görünmektedir. Eserin bir nevi özet karakterinde olması da …