Sözcü müellifi Öztürk: Atatürk, askerlerin kurs yönergesinden çıkarıldı

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Hürmet Öztürk, ‘Atatürk, askerlerin kurs yönergesinden çıkarıldı’ başlığıyla yayımlanan yazısında birinci olarak Harp Okulları’na öğrenci alımlarıyla ilgili yönergede ‘İrticai ve bölücü görüşleri benimsememiş yahut bu faaliyetlere karışmamış olmak’ kararının kaldırıldığını, yerine ‘Terör örgütlerine yahut ulusal güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen kümelerle üyelik, iltisak ya da irtibatlı bulunmamak’ şartının getirildiğini hatırlattı.

Bu hususun hâlâ tartışıldığını belirten Öztürk, bu noktada “Bugüne kadar hiç duymadığınız bir mevzuyu aktaracağım” sözünü kullandı. 15 Temmuz 2016’da düzenlenen darbe teşebbüsünün akabinde çıkarılan kanun kararında kararname (KHK) ile Ulusal Savunma Üniversitesi‘nin kurulduğunu hatırlatan Öztürk, “Bu üniversitenin kuruluş biçimi de, uygulamaları da sıkça gündeme geliyor. İşte, kelamını ettiğimiz kararnamenin alt hususunda yönergelerin kaldırılıp yine hazırlanması da öngörülmüştü” diye yazdı. Öztürk, şunları kaydetti:

  • “Yüksekokul ve fakülte mezunları kısa ismi ASTTASAK olan ‘Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na Astsubaylık Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma’ kursiyeri olarak,  dört yıllık fakülte mezunları da imtihanla Harp Okulu bünyesindeki kısa ismi SUTASAK olan Subaylık Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma kursuna alınıyor. Sınavlarda ve testlerde başarılı olanların kursu yaklaşık 6 ay sürüyor. Kursta, yönerge temel alınıyor ve eğitim bu yönerge kapsamında hazırlanıyor.
  • Kanun Kararında Kararname ASTTASAK ve SUTASAK yönergelerinin yine hazırlanması öngörülmüştü. Bu gayeyle çalışma kümeleri oluşturuldu. 2002 yılından bu yana yürürlükte olan yönerge temel alındı, okul komutanlıkları tarafından yeni yönerge çalışması yapıldı. Hazırlanan yönergeler Ulusal Savunma Üniversitesi’ne teslim edildi.  Evvelki yönergelerde 8 başka yerde Atatürk ismi, unsurları yer alırken, üniversitede son formu verilen ASTTASAK ve SUTASAK yönergelerinden Atatürk ismi büsbütün çıkarıldı ve ‘Hizmete Özel’ kaydı ile uygulamaya konuldu.”

Yazısının devamında “Örneğin, astsubaylarla ilgili Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi yönergesinin 8. unsurunun eski ve yeni halini okuyalım” diyen Öztürk, şu karşılaştırmayı aktardı:

  • Eski hali: Astsubaylık Eğitimi Kazandırma Eğitiminde emel astsubay adaylarının ASTTASAK eğitiminin hedefi doğrultusunda misyonlarını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Anayasamızın temelini teşkil eden Atatürk unsur ve ihtilalleri doğrultusunda çağdaş ve bilimsel yaklaşımla kavrama ve yerine getirme yeteneği kazandırılmasıdır.
  • Yeni hali: Astsubaylık Anlayışı Kazandırma eğitimlinde hedef astsubay adaylarının ASTTASAK eğitiminin hedefi doğrultusunda misyonlarını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili mevzuat doğrultusunda bilimsel düşünebilme hünerini kullanarak kavrama ve yerine getirme yeteneği kazandırılmasıdır.”

‘SUTASAK yönergesinde de ‘Atatürk unsur ve ihtilalleri doğrultusunda’ cümlesi çıkarıldı’

Harp okuluna alınacak üniversite mezunlarıyla ilgili SUTASAK yönergesinde de ‘Atatürk unsur ve ihtilalleri doğrultusunda’ cümlesinin çıkarıldığını belirten Öztürk, “Astsubay okullarına, harp okullarına öğrenci alımıyla ilgili yönetmelikten ‘İrticai faaliyetler’ çıkarıldıysa, ASTTASAK ve SUTASAK kurslarına alınacak adayların seçimiyle ilgili yönergeden de, ‘İrticai faaliyetler’ kısmının çıkarıldığını görüyoruz” diye yazdı. Öztürk, şunları kaydetti:

  • “23 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanan Astsubay alımıyla ilgili yönetmeliği incelediğimizde, 30. Maddenin  (P) fıkrasının ‘Terör örgütlerine yahut Ulusal Güvenlik Konseyi’nce Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum, yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak’ olarak değiştirildiğini görüyoruz.
  • ATTASAK ve SUTASAK kursları yönergelerinde 8 unsurda yer alan Atatürk çıkarılırken, Astsubay alımlarıyla ilgile yönergenin Eğitim ve Öğretim Ana Prensipleri kısmında ise Atatürk yer  alıyor. O hususta şöyle deniliyor; Öğrencilere; Atatürk prensip ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine, demokratik, laik ve toplumsal hukuk devleti unsurlarına bağlı hizmet şuurunun ve mesleksel bedellerin kazandırılması sağlanır.”

Bir yorum yaz