Kamuda mesai saatlerine ait genelge Resmi Gazete’de

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) çaba kapsamında kamuda mesai saatlerine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelgede, salgının ülkede yayılımının en aza indirilmesi hedefiyle, salgınla çabayı ve salgının tesirlerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetini aksatmama kaidesiyle hayata geçirilebilecek uygulamalara yer verildi.

Buna nazaran, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma üzere esnek çalışma usulleri uygulanabilecek.

Buna dair yordam ve asıllar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve bağlantılı kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve bağlı kamu kurum ve kuruluşları için bakan tarafından, taşra teşkilatları ile mahalli yönetimler, bağlı kuruluşları ile mahalli yönetim birlikleri için ilgisine nazaran vali yahut belediye lideri, başka kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek. Bu yetki devredilebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan mühlet içerisinde gebe çalışanlar, süt müsaadesi kullananlar ile engelli çalışanlar idari müsaadeli sayılacak.

Sıhhat Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç yönetici konumu dışındaki 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sıhhat Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan bayan çalışanlar da idari müsaadeli olacak.

Genelge kapsamında çalışanlar fiilen vazifeye gelmedikleri müddet zarfında idari müsaadeli ve istihdamlarına temel vazifelerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Kelam konusu çalışanların mali ve toplumsal hak ve yardımları ile öbür özlük hakları gizli, hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları vazife yerinde çalışanlar ile eşit olacak. Bu çalışanlar, amirlerinin müsaadesi dışında vazife mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine muhtaçlık duyulanlar misyonlarına dönecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatleri, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve bağlantılı kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve bağlantılı kamu kurum ve kuruluşları için bakan tarafından, öbür kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, vilayetlerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenecek.

Ulusal yahut milletlerarası seviyede kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı yahut aktivitenin gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle video/tele konferans üzere sesli-görüntülü bağlantı sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına ihtimam gösterilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm çalışanın maske kullanması, çalışma yerleri, yemekhane, servisler ve toplumsal alanlarda gerekli uzaklığın ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte sürecinin yapılması üzere gerekli önlemler devam ettirilecek.

Bir yorum yaz