İstanbul Kontratı için Danıştay’a başvurdu

 

BAHAR ATAKAN Ankara

Akşener’in avukatı, Genel Sekreter Uğur Poyraz’ın imzası olan metinde, Cumhurbaşkanı Kararı’nda mukavelenin hangi sebeple feshedildiğine dair söz olmadığı belirtilerek, “Kanun kararında olduğu açık olan memleketler arası mukavelelere ait tasarruf yetkisi kural olarak yasama organına aittir. İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine yönelik dava konusu Cumhurbaşkanı Kararı Anayasaya karşıttır. Cumhurbaşkanı, kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisini kullanarak, bir öbür deyişle yetkisi olmadığı halde İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmiştir” dedi.

‘Geri dönülemez zarar’

Mukavelenin feshedilme sürecinin lakin TBMM iradesiyle olabileceği belirterek, kararın “açıkça hukuka terslik teşkil ettiği” kaydedildi. Kontratın feshedilmesinin Anayasanın sair temel haklar, özgürlükler ile ödevlere dair kararlarına açıkça tesirde bulunduğu belirtilerek, özetle şöyle denildi:

“Dava konusu sürecin doğurduğu türel sonuç sebebiyle, vatandaşların ve bilhassa Mukavele kararları kapsamında müdafaa altına alınan bayanların hak ve menfaat ihlallerine uğramaları kuvvetle olasıdır. Hukuka ve hakkaniyete karşıt formda tesis edilen somut sürecin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları istikametinden geri dönülemez ziyanlara neden olacağı kuvvetle olası ve dahi açıktır. Bu nedenle husus ögesi istikametinden de hukuka muhalif olan idari sürecin iptali gerekmektedir. İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesinde rastgele bir kamu faydası bulunmadığı, bilakis Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bayanlarının mağduriyetine sebep olacağı gözetilmelidir.”

Bir yorum yaz