‘Güvenlik soruşturması OHAL düzenlemesidir’

 

MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

Kaboğlu, düzenlemeye ait Milliyet’e özetle şunları söyledi:

ÖMÜR UZUNLUĞU YAPTIRIM: Anayasa unsur 70, 128 ve 129 çerçevesinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının Anayasaya uygun bir biçimde düzenlenebilmesi mümkün gözükmemektedir. Kamu vazifesine girişte ömür uzunluğu yaptırım niteliğinde ve temel hakların ihlali niteliğinde düzenlemeler yerine, isimli sicil kaydı uygun olmak kâfi olmalıdır.

KİMİ BAKANLAR GEÇEMEZ: Kan yahut sıhri hısımların soruşturmaya dâhil edilecek olması ise hukuk devleti unsuruna, cürümde ve cezada yasallık üzere temel hukuk unsurlarına açıkça terstir. Birtakım atanmış bakan yahut büyükelçilere bugün bu unsur uygulanacak olsa güvenlik soruşturmasını geçemezler. Teklif, özel hayata hürmet hakkının bir bileşeni olan ferdî bilgilerin korunmasını isteme hakkının sınırlanmasında, anayasal bir gereklilik olan yasallık şartını karşılamamaktadır. AYM kararları gereklerine karşıt düzenleme, anayasanın birçok emredici kararına terslik yarattığı üzere, hukuk devleti prensibinin bilerek ihlali manasına gelmektedir.

Bir yorum yaz