Din İşleri Yüksek Şurası: Aşı orucu bozmaz

Diyanet İşleri Lideri Ali Erbaş’ın ‘Aşı orucu bozmaz’ açıklamasının akabinde Din İşleri Yüksek Konseyi tarafından bahisle ilgili yazılı açıklama yapıldı. 

İslam’ın 5 temel aslından biri olan orucun, tan yerinin beyazlığından, güneşin batmasına kadar yeme, içme ve cins, münasebetten uzak durarak ifa edilen bir ibadet olduğu hatırlatılarak, “Buna binaen oruç; yemek, içmek, cinsel alaka ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Heyetimizce daha evvelki yıllarda alınan kararlara uygun olarak 2005 yılında, besleyici ve keyif verici olarak kullanılmayan aşıların iğne formunda uygulanmasının orucu bozmayacağı kararına varmıştır. Günümüzde memleketler arası fetva meclislerinin görüşleri de bu yöndedir” denildi.

Orucu bozan tedaviler

Bedene kan, serum vermenin yanında vitamin içerikli iğne, besin ve keyif verici enjeksiyon, su, yağ ve gibisi besin özelliği taşıyan dışarıdan bir hususun bedene verilmesiyle uygulanan endoskopi, kolonoskopi, bölgesel ve genel anestezi yaptırmak, periton diyalizine girmek, damara serum verilerek hemodiyaliz yapılması formunda uygulanan tedavi prosedürlerinin orucu bozduğu kaydedildi. 

Orucu bozmayan tedaviler

Salgın hastalıklar için yapılan aşılar, ağrıyı dindiren iğneler, besleyici içeriğe sahip olmayan yalnızca tedavi amaçlı iğneler, lokal anestezide kullanılan bedenin belirli bir yerini uyuşturmak için vurulan iğneler, hastaya rastgele bir sıvı unsuru verilmeden hemodiyaliz yaptırmak, anjiyo ve biyopsi yaptırmak, bedene merhem sürmek, bedene ilaçlı bant yapıştırmak formunda uygulanan tedavi prosedürlerinin ise orucu bozmayacağı bildirildi. 

Pakistan, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus ve Kuveyt fetva meclislerince de Kovid-19 aşısı bağlamında sıkıntıyı tekrar ele alıp aşının yeme ve içme manasına gelmediği öne çıkartılarak, oruçlu iken aşı yaptırılabileceği ve bunun oruca ziyan vermediğini beyan ettikleri vurgulandı.

‘Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek manasına gelmediklerinden orucu bozmazlar’

Aşı ve iğnenin orucu bozup bozmayacağı huşunun naslarda yer almadığı üzere mezhep imamları devrinde de aşı ve iğne yaptırma uygulaması bulunmadığından aşının oruca tesiriyle ilgili direkt bir karara klasik kaynaklarda rastlanmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Bu bağlamda, iğnenin ve aşının orucu bozup bozmayacağının, kullanış gayesine ve besin ya da keyif verici olup olmamasına nazaran kıymetlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Besin ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek manasına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Aşı da bu türlü olup orucu bozmaz. Lakin besin yahut keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Hastaya serum yahut kan verilmesi de, tıpkı karara tabi olup orucu bozar. Sonuç prestijiyle, Hanefi mezhebinden İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’in görüşünü, bu doğrultuda Osmanlı’da Fetvâhane’nin verdiği fetvayı, daha evvelki kararlarını ve aşı-iğne yaptırmanın yeme-içme sayılıp sayılmaması konusunda uzman görüşlerini de dikkate alarak Şuramız, 2005 yılında besleyici yahut keyif verici mahiyette olmayan aşıların orucu bozmayacağı kararına varmıştır.”

Bir yorum yaz