Bakan Varank: 4. Sanayi İhtilali ve onun yapay zeka üzere bileşenlerini sıçrama tahtası olarak görüyoruz

Bakan Varank, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından düzenlenen Küresel Teknoloji Yönetişimi Doruğu kapsamında gerçekleştirilen ‘Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin Oluşturulması Oturumu’nda, Türkiye’nin yapay zeka perspektifini anlattı.

Yapay zekanın son 10 yılda 4. Sanayi İhtilali’ni yönlendirdiğine işaret eden Varank, bunun hizmetlerin işletmeler tarafından üretilişini, hükümetler tarafından sunuluşunu ve bireyler tarafından tüketimini yapısal olarak değiştirdiğini söyledi.

Varank, teknolojideki esaslı değişikliklerin, insanları endişelendirdiğini tabir ederek, “Lakin birinci sanayi ihtilalinden bu yana kazandığımız deneyim, 4’üncü Sanayi İhtilali’nde bize yol gösterebilecek kimi kıymetli bilgileri ortaya çıkardı. Artık kimsenin teknolojiye karşı duramayacağı aşikar. Hayatta kalmak isteyen milletler yahut kuruluşlar yeni teknolojilere ahenk sağlamak zorunda.” diye konuştu.

İşsizliğin artacağı korkusuna karşın emek tasarrufu sağlayan teknolojilerin emekçi refahını artırdığına dikkati çeken Varank, yeni teknolojilerin gelişmesiyle yeni mesleklerin ortaya çıktığını ve daha az çalışarak daha çok kazanmanın mümkün hale geldiğini lisana getirdi.

‘Gerekli kurumsal kapasiteyi oluşturduk’

Varank, her yeni sanayi ihtilalinin yeni fırsatlar oluşturduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“Mevcut teknolojilerde geride kalan ülkeler, yeni teknolojilere yatırım yaparak düzey atlayabilir. Türkiye olarak, 4. Sanayi İhtilali’ni ve onun yapay zeka üzere bileşenlerini bir sıçrama tahtası olarak görüyoruz. Bu bakış açısıyla öncelikle kamu kesiminde gerekli kurumsal kapasiteyi oluşturduk. Yapay zeka dahil kritik teknolojilerde işletmelerin ve insan kaynaklarının gelişimini desteklemek için Bakanlığımız bünyesinde yeni bir Genel Müdürlük kurduk. Yapay zekayla ilgili teşebbüsleri faal bir halde koordine etmek için TÜBİTAK bünyesinde Yapay Zeka Enstitüs’ünü, inançlı ve kaliteli data paylaşımını sağlamak için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bünyesinde Büyük Bilgi ve Yapay Zeka Uygulamaları Dairesi Başkanlığı’nı kurduk.”

‘Uluslararası çalışmaları inceledik’

Global eğilimleri, öbür ülkelerin yapay zeka stratejilerini ve milletlerarası kuruluşların çalışmalarını incelediklerini söz eden Varank, WEF’in bu alanda yaptıklarıyla Singapur ve Hindistan’ın tecrübelerinden istifade ettiklerini anlattı.

Varank, Türkiye’deki tüm ilgili tarafların görüş ve katkılarını da aldıklarını vurgulayarak, “Böylelikle, sahip olduğumuz zorlukları ve avantajları teşhis edebildik. Bu kapsamlı anketlere dayanarak, Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi, ‘Beşeri Sermayeyi Geliştirmek ve İstihdamını Artırmak’, ‘Araştırma, Girişimcilik ve İnovasyonun Desteklenmesi’, ‘Kaliteli Datalara ve Teknik Altyapıya Erişimin İyileştirilmesi’, ‘Yapay Zekaya Toplumsal ve Ekonomik Ahengi Hızlandıracak Düzenlemeler Yapmak’, ‘Uluslararası İş Birliğinin Güçlendirilmesi’, ‘Kamu ve Özel Dalda Yapısal ve İş Gücü Dönüşümünü Hızlandırmak’ başlıklarında 6 öncelikli alan etrafında tasarladık” tabirlerini kullandı.

Stratejik önceliklerin her biri için somut amaçlar belirlediklerini kaydeden Varank, şöyle konuştu:

“Bu amaçlardan birkaçına 2025’e kadar ulaşmayı amaçlıyoruz. Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz ile yapay zeka kesiminin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) içindeki hissesinin en az yüzde 5 olması, dalda istihdamın 50 bine ulaşması, bu alandaki yüksek lisans mezunlarının sayısının 10 kat artması, yapay zeka Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamalarına oranının en az yüzde 15’e ulaşması, bu alandaki tahlillerin ticarileştirilmesinin kamu alımları yoluyla desteklenmesi ve açık data portalında en az 150 açık bilgi seti yayınlanması bu amaçlarımızdan birkaçı.”

‘Strateji evrakımızda insan sermayesini geliştirmek önceliğimiz’

Varank, stratejiyi hazırlarken karşılaşılan zorluklara değinerek, bunlardan birinin Strateji Dokümanı’nda ortak bir lisan kullanma gereksinimi olduğunu söyledi.

Birçok kurum ve kuruluşun yapay zekayı 4’üncü Sanayi İhtilali’nin ötesinde konumlandırdığına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

“Yapay zeka uygulamalarının dijital dönüşümün istek edilen son eserleri olduğunu ve ondan ayrılamayacağını açıkça ortaya koyduk. İmalat kesiminin büyük bilgi açısından perakende ve finans üzere öbür kesimlerin gerisinde kalması nedeniyle yol haritasında imalat endüstrisinde büyük datanın oluşturulması için teknoloji ve altyapı sağlanmasına öncelik verdik. Nüfusun büyüklüğü ve demografik bileşimi, bir diğer değerli zorlayıcı faktördü. Burada Türkiye’nin bir avantajı var. Nüfusumuz genç ve dinamik. Ülke nüfusunun ortanca yaşı 32 civarında, genç kuşağımız uygun eğitimli. Esaslı bir planla gençlerimizi yapay zekanın gereksinim duyduğu ve ortaya çıkaracağı yeni bölümlere yönlendirmeyi istiyoruz. Strateji Evrakımızda insan sermayesini geliştirmeyi birinci önceliğimiz haline getirmemizin nedeni buydu.”

Varank, kaliteli datalara erişimin de karşılaşılan zahmetler ortasında olduğunu söz ederek, bilhassa kamu kurumlarında Dijital Dönüşüm Ofisinin uyumu sayesinde bu mevzuyu muvaffakiyetle ele aldıklarını belirtti.

Memleketler arası iş birliği ve deneyim paylaşımına büyük kıymet verdiklerini vurgulayan Varank, “Geçen yıl, WEF’in 4’üncü Sanayi İhtilali Merkezleri Ağına katıldık. Merkezin global tecrübe ve sağduyu ile tahlil üretme yaklaşımı, bölümümüze ve teknoloji ekosistemimize değerli katkılar sağlıyor. Dünyaya örnek olacak güzel uygulamalar yaratmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bir yorum yaz