Amirine ‘Günaydın dedim, duymadınız mı?’ dediği için iş akdi feshedildi, Yargıtay haklı bulmadı

İstanbul’daki bir otelde çalışan kişi, sabah işe geldiği sırada, “Günaydın” dediği amirine, karşılık vermemesi üzerine, “Günaydın dedim, duymadınız mı?” diye seslendi.

Bu çıkışına sonlanan amir, tutanak tutturarak, emekçiyi tazminatsız işten çıkardı.

İş akdinin haksız nedenle sonlandırıldığını ileri süren emekçi, kıdem ve ihbar tazminatı talebiyle Bakırköy 15. İş Mahkemesi’nde dava açtı.

Yargılama sırasında davalı patron, emekçinin davranışlarının, ‘üstü ile girdiği gereksiz, uygunsuz tartışma ve sataşma’ niteliğinde bulunduğundan iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak, davanın reddini istedi.

Mahkeme, patron tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığı gerekçesiyle çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini reddetti.

Yargıtay, mahkemenin kararını bozdu

Temyiz üzerine belgeyi inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, lokal mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin kararında, amirine “Günaydın” diyerek seslenen emekçinin, karşılık alamaması üzerine “Günaydın dedim, duymadınız mı?” formunda beyanda bulunduğu aktarıldı.

Yaşanan olay sonrasında tutanak tutulduğuna ve personelin iş akdinin, ‘amirine sataştığı’ gerekçesiyle feshedildiğine dikkati çekilen kararda, şunlar kaydedildi:

“Feshe husus olayda, davacının amirine hakareti ya da rastgele bir sataşması kelam konusu olmayıp, hareket haklı fesih tartısında değildir. Davacının iş mukavelesinin feshi, haklı nedene dayanmadığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.”

Bir yorum yaz