AK Partili Özkan: Seçim vaktinde yapılacak

AK Parti’li Cahit Özkan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısı ile Genel Konsey gündemine ait hususları kıymetlendirdi. Görüşmeleri başlayacak olan, daha evvel Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile ilgili ayrıntıları paylaşan Özkan, “Görüşmelerine başlayacağımız 16 maddelik düzenleme, ülkemizde uzun vakitten beri gündem konusu oldu. Bu çerçevede mevzunun taraflarıyla, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararıyla birlikte bütün çerçevesi ile ilgili değerlendirmeler yapıldı” sözlerini kullandı.

Kamuya alınacakların güvenlik soruşturmasına ait düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatan Özkan, bu boşluğu doldurmak için Genel Kurul’da görüşmeleri başlayan kanun teklifinde uzlaşı arayacaklarını da kelamlarına ekledi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özkan, CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘İstanbul Sözleşmesi’ ile ilgili tenkitleri hakkında soru üzerine şunları söyledi:

“Türkiye anayasal bir hukuk devletidir. Bir kontratın nasıl yürürlüğe gireceği, nasıl uygun bulunacağı, nasıl hayata geçeceği anayasal ve yasal düzenlemelerle sabittir. Bu çerçevede İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili Anayasanın 90’ıncı maddesi var. Bu unsur bir milletlerarası mukavelenin, ikili yahut çok taraflı muahedenin nasıl yürürlüğe gireceğini öngörmüştür. Bunun onaylanmasının uygun bulunmasına dair Meclis’te karar alınması gerekiyor ve bu karar da alınmış. Ancak kontrattan çıkış iki düzenleme ile mümkün. Bunlardan biri 1963 tarihli 244 sayılı Kanun ve 2018 yılında bu kanunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyarlanması için çıkarılmış olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. Daha önce memleketler arası kontratlardan çıkış yöntem ve esasları Bakanlar Şurası kararıyla olabiliyorken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle öngörülen yeni sistemde yürütmeyi Cumhurbaşkanlığı makamı temsil ettiği için Cumhurbaşkanlığı makamının kararıyla çıkılıyor. Bu çerçevede iç hukuk düzenlemelerinin öngördüğü yöntemler takip edilmiştir.” 

’10’dan fazla ülke mukaveleden çıkmış’

İstanbul Mukavelesi’nin 80’inci maddesinde sözleşmeden çıkış yolunun öngörüldüğünü aktaran Özkan şöyle devam etti:

“Bu çerçevede alınan karar ilgili Avrupa Kurulu makamlarına iletilmiş, Kurul de bu çerçevede Türkiye’nin 3 aylık müddetin bitimi prestijiyle çıkış sürecinin tamamlayacağını da kamuoyuna deklare etmiştir. Elbette biz bayana karşı şiddete sıfır tolerans prensibiyle çabayı benimsemiş ve bunu siyasetinin temeli teşkil eden bir anlayışın mensubu olarak, bugüne kadar pek çok anayasal ve yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Bundan sonra da bayana karşı şiddetle uğraşın sıfır tolerans ilkesiyle devam edebilmesi için gerek anayasal, yasal ıslahatları hayata geçirmeyi hem toplumumuzda ailenin korunması hem de bayana karşı şiddetin sıfır toleransla ortadan kaldırılması anlayışıyla gayretimizi devam ettireceğiz. Avrupa Kurulu’nun bu mukavelesi, maalesef bütün dünyada kabul görmemiştir. Şu anda baktığımızda pek çok Avrupa ülkesinin, Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti bu mukaveleyi bir kısmı hiç imzalamamış, bir kısmı çekince koymuş, bir kısmının parlamentolarında kabul edilmemiş, bir kısmı da motamot Türkiye’nin yaptığı üzere kontrattan çekilmiş. Aslında bu alanda önemli bir düzenlemeye gereksinim olduğu, şu anda 10’dan fazla ülkenin bu kontrattan çıkmış olduğu, çekince ortaya koymuş olduğundan da anlaşılmaktadır.”

Cahit Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, erken seçim olacağına ait sözleri hakkında, “Türkiye 2017 Mayıs’ında yeni bir sistemle karşı karşıya kaldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, aslında bu ülkede geçmişte yaşamış olduğumuz daima koalisyon hükümetleriyle gücümüzü tüketen, daima hülle partileriyle, milletvekili transferleriyle gücünü yok eden parlamenter sistemin ki bu da darbe eseri bir anayasanın getirmiş olduğu sistemdi, kendi gerçekliğimize ve dünyada var olan parlamenter sisteme de uymayan bir düzenlemeydi. Bu düzenlemeyi aslında milletimizin dileği olarak ve istikrar ülkesi bir Türkiye’yi hayata geçirmek,  seçimleri de vakti saatinde yapma anlayışıyla hayata geçirdik” dedi.

‘Seçim vaktinde yapılacak’

Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin öngörmüş olduğu, seçimlerin vaktinde yapılmasına dair dileğin milletin bir beklentisi olduğunu vurgulayan Özkan, “Bu çerçevede bugüne kadar daima seçim beklentisi içinde olanlar, her daim güncelledikleri yeni seçim tarihleriyle milletimizin başını karıştırmaya çaba ettiler. Bir sonraki seçim tarihi anayasal olarak ne vakti öngörülüyorsa o tarihe kadar hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız misyonu başındadır. Bundan evvel seçim istemek demokrasiye, milletimizle yapılmış olan mukaveleye alışılmamıştır. İnşallah 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, millete hizmet borcunu ödemiş olan hükümetimiz, yeniden yetki almak için yeniden milletimize hizmet etmek üzere seçim, vakti saatinde yapılacaktır. Erken seçim bekleyenler bir bahardan başka bahara bu isteklerini yinelemektedirler. Lakin hepsi boş çıkmaktadır. Bunun milletimizin gücünü tüketmek anlayışıyla yapıldığının da farkındayız. Gelin milletimizin gücünü boşa tüketmeyin. Millete hizmet borcunuzu, millete hizmet etmek suretiyle gösterin. Aksi taktirde geçmişten bugüne kadar bu beklentiniz boşa çıktığı üzere bundan sonra boşa çıkacaktır. İnşallah 2023’te milletimizin coşkuyla heyecanla beklediği, yine yetkiyle millete hizmet borcunu ödeyecek takımlar milletten yetkisi alacak, seçim de vaktinde yapılacak” ifadesini kullandı.

Bir yorum yaz