3 bakanlıktan eski eşi tarafından öldürülen Arslan için savunma

Eskişehir’de 23 kere şikayette bulunduğu boşandığı erkek tarafından sokak ortasında satırlı akına uğrayan ve katledilen Ayşe Tuba Arslan için Adalet, İçişleri ile Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlıkları ‘ihmal’ savunması verdi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine nazaran, Bakanlıkların savunmaları şöyle:

Adalet Bakanlığı: Mahkemelerce ve savcılıklarca yapılan yargısal süreçlerden tatmin olmayan tarafların, bunu yönetim hukuku prensipleri içerisinde bir hizmet kusuru telakki ederek Adalet Bakanlığı’na karşı tazminat davası açmaları kabul edilemez. Aksi niyet, dolaylı olarak mahkemelerin ve savcılıkların yargısal faaliyetlerinin Adalet Bakanlığı’nca denetlenmesini beraberinde getirir ki, Anayasa’da teminat altına alınan mahkemelerin bağımsızlığı ve hukuk devleti prensipleri karşısında bu mümkün değildir. Dava konusu olayın gerçekleşmesinde ise bakanlığımıza atfı kabil bir hizmet kusuru bulunmamaktadır. ‘Benim vefatım gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz’ formundaki dilekçe de Eskişehir Adliyesi’ne teslim edilmemiştir.

İçişleri Bakanlığı: Kelam konusu olayla ilgili yönetimimize atfedilecek rastgele bir kusur bulunmamaktadır. Bahse bahis olay üçüncü kişinin kasıtlı biçimde gerçekleştirdiği bir hareket sonucu meydana gelmiştir. Bu nedenle bu olayı gerçekleştiren şahsın kabahat teşkil eden ferdî kusuru nedeniyle isimli yargı yerinde sorumlu bireylere karşı dava açılmalıdır. Yönetimimizin yapılan süreçlerden kusuru olmadığı gerçeği karşısında davacıların tazminat taleplerinin reddi gerekir.

Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı: 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Bayana Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hami önlem alınabiliyor. Öncelikle bu hizmetleri korunan kişinin talep etmesi gerekir. Halbuki somut olayımızda Ayşe Tuba Arslan’ın bu sayılanlar kapsamında yardım talebi olmamıştır. Bu basamakta yönetimin bir hizmet kusurundan bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Bir yorum yaz